Dojazd z kierunku Poznania (z północy) – drogą krajową nr 11. Na skrzyżowaniu ul. Św. Ducha oraz ul. Wojska Polskiego skręt w lewo w kierunku Konina – droga wojewódzka nr 443. Na rozwidleniu skręt w lewo w kierunku Hotelu Jarota.

Dojazd z kierunku Pleszewa ( z południa) – drogą krajową nr 11. Na skrzyżowaniu ul. Św. Ducha oraz ul. Wojska Polskiego skręt w prawo w kierunku Konina – droga wojewódzka nr 443. Na rozwidleniu skręt w lewo w kierunku Hotelu Jarota.

Dojazd z Konina – drogą wojewódzką nr 443. Na pierwszym rozwidleniu w Jarocinie, skręt w prawo do Hotelu Jarota.

Dojazd z kierunku Wrocławia – drogą krajową nr 12 do drogi krajowej nr 11 – kierunek Poznań. Na skrzyżowaniu ul. Św. Ducha oraz ul. Wojska Polskiego skręt w prawo w kierunku Konina – droga wojewódzka nr 443. Na rozwidleniu skręt w lewo w kierunku Hotelu Jarota.