Regulamin Grand Prix Powiatu jarocińskiego 2017.

 

Patronat:

 1. Cel: Organizacja Grand Prix Powiatu jarocińskiego w biegach ulicznych ma na celu rozpropagowanie biegów wśród osób w każdym wieku oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. Równie ważnym aspektem jest promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym. Celem jest także zainteresowanie szerszego grona ludzi biegami masowymi na terenie powiatu jarocińskiego i wielkopolski.
 2. Organizator: Stowarzyszenie RockRun Jarocin, Stowarzyszenie Fair Play Żerków.
 3. Miejsca i termin realizacji biegów zaliczanych do GRAND PRIX Powiatu jarocińskiego:W skład Grand Prix będą wchodziły 3biegi:

III Górka Żerkowska , Żerków 20.08.2017r. – 10 km
III RockRun Jarocin , Jarocin , 10.09.2017. – 21km , 10 km
I BIEG Niepodległości, Jarocin, 11.11.2017. – 5 km

4. Uczestnictwo: Uczestnikami Grand Prix są wszyscy uczestnicy 3 biegów. Osoby zdyskwalifikowane za doping na dowolnym biegu zaliczanym do GP zostaną skreślone z listy i pozbawione praw wynikających z udziału w rywalizacji.

 1. Zasady Klasyfikacji: W Grand Prix będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn . Realizator na podstawie uzyskanych miejsc w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie zamieszczany na stronie internetowej www.rockrun.pl
 2. Zasady punktacji:
  1. miejsce w biegu na 21km – 15 pkt.
  2. miejsce w biegu na 21 km – 10 pkt.
  3. miejsce w biegu na 21 km -7 pkt.
  4. miejsce w biegu na 21 km – 5 pkt.
  5. miejsce w biegu na 21 km – 3 pkt.
  1. miejsce w biegu na 10 km -10 pkt.
  2. miejsce w biegu na 10 km- 7 pkt.
  3. miejsce w biegu na 10 km – 4 pkt.
  4. miejsce w biegu na 10 km – 2 pkt.
  5. miejsce w biegu na 10 km -1 pkt.
  1. miejsce w biegu na 5 km – 7 pkt.
  2. miejsce w biegu na 5 km – 5 pkt.
  3. miejsce w biegu na 5 km – 3 pkt.

Pamiątkowe puchary oraz nagrody otrzymają :

I miejsce w kat. kobiet i I miejsce w kat. mężczyzn, pozostali sklasyfikowani otrzymają pamiątkowy medal Grand Prix.

Koszt medalu 30 zł.

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie wszystkich biegów.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje najlepszy czas ze wszystkich edycji biegów.

Po ogłoszeniu listy rankingowej po wszystkich biegach, należy na stronie www.rockrun.pl zgłosić chęć otrzymania pamiątkowego medalu oraz wnieść opłatę 30 zł. Wszelkie zmiany regulaminu oraz jego interpretacja należą do organizatora.