Opłata za udział w imprezie uprawniająca do wejścia na Pasty party oraz udział w biegu , bez względu na długość trasy biegu wynosi:

  • 50 zł dla 100 pierwszych biegaczy,
  • 60 zł do dnia 30.06.2008r.
  • 70 zł do dnia  15.08.2018r.
  • 80 zł do dnia 31.08.2018r.
  • 100 zł w dniu zawodów, liczba pakietów ograniczona – po 10 na każdy bieg.

Opłatę można wnosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce Rejestracja.

Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.

W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w biegach z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwrócona.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu.

W przypadku rejestracji w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego ( koszulka)