REGULAMIN III ROCKRUN JAROCIN 2017

 I. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie RockRun Jarocin, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, tel.: 600 269 623, mail: info@rockrun.pl

 

II. CEL:

Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
Promocja Jarocina jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
Promocja powiatu Jarocińskiego w kraju i poza granicami.
Promocja idei zdrowego życia : „STOP DOPALACZOM”.

III. TERMIN I MIEJSCE:

10.09.2017, Jarocin. Godzina startu: 12.15.

Trasa półmaratonu:

Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.

Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz Wilkowyja. W miejscowości Wilkowyja skręt w kierunku Łuszczanowa i dalej trasa wiedzie w kierunku miejscowości Lisew. Po dotarciu do drogi Jarocin-Żerków, powrót trasą bezpośrednio w kierunku Jarocina kolejno przez miejscowości Wilkowyja i Annapol.

Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do miejscowości Annapol. Oznaczenie trasy co kilometr. Bieg prawą stroną drogi, zakaz przekraczania osi jezdni na odcinku Jarocin-Wilkowyja i z powrotem Wilkowyja Jarocin.

Na trasie w miejscowości Wilkowyja ( 4,2 km biegu oraz 17,0 km) oraz Łuszczanów ( 8,2 km biegu), a także na trasie Żerków-Jarocin ( 13 km biegu), będą znajdować się punkty odżywcze. Na trasie biegowej woda oraz napoje izotoniczne podawane będą w plastikowych kubeczkach. Natomiast banany będą poprzecinane na pół. Przed i za każdym punktem odżywczym znajdować będzie się strefa zrzutu śmieci. Wyrzucanie ich poza tą strefą jest zakazane i karane będzie przez sędziów żółtą kartką.

Limit czasu biegu -3 godziny. Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.

Trasa biegu na 10 km.

Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.

Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz Wilkowyja. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wilkowyja ( skrzyżowanie dróg Jarocin-Żerków oraz Wilkowyja – Łuszczanów – skręt w kierunku miejscowości Łuszczanów ) nawrót.

Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do miejscowości Annapol. Oznaczenie trasy co kilometr. Bieg prawą stroną drogi, zakaz przekraczania osi jezdni.

Limit czasu biegu -2 godziny. Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.

Po przekroczeniu linii mety na zawodników czeka suto zastawiona strefa finishera, obfitująca w posiłki i napoje.

IV. UCZESTNICTWO:

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem  o zdolności do biegu oraz do dnia 10.09.2017r. ukończą 18 lat.

Dopuszcza się możliwość startu osób powyżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów.

Limit uczestników – 500 osób.

V. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego www.rockrun.pl

VI. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja generalna – miejsca od 1 do 3 dla kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km oraz półmaratonu.

Kategorie wiekowe (dla miejsc od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach):

Mężczyźni bieg na 10 km i półmaraton:

M 18 ( od 18 lat do 29 lat)

M 30 (od 30 lat do 39 lat)

M 40 ( od 40 lat do 49 lat)

M 50 (od 50 lat do 59 lat)

M 60 (powyżej 60 lat)

Kobiety bieg na 10 km i półmaraton:

K 18 ( od 18 lat do 29 lat)

K 30 (od 30 lat do 39 lat)

K 40 ( od 40 lat do 49 lat)

K 50 (od 50 lat do 59 lat)

K 60 (powyżej 60 lat)

Kategorie wiekowe obowiązują w przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 osób z danej kategorii.

Nagrody nie dublują się. Oznacza to, że zawodnik nie może być dekorowany w klasyfikacji generalnej i w jednocześnie w kategoriach wiekowych. Wyjątek stanowią kategorie dodatkowe.

KLASYFIKACJE DODATKOWE:

Mistrzostwa służb mundurowych o Puchar Komendanta Komendy Powiatowej Policji  w Jarocinie – na dystansie półmaratonu (kobiety i mężczyźni)

Mistrzostwa służb mundurowych o Puchar Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – na dystansie 10 km. (kobiety i mężczyźni)

Dla najlepszego Jarociniaka oraz Jarocinianki w biegu na dystansie półmaratonu.

Mistrzostwa o Puchar Komendy Hufca ZHP Jarocin na 10 km. w kategorii najlepsza harcerka i harcerz – miejsca od I-III

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

O przypisaniu do danej kategorii decydują wyłącznie dane z formularza wpisowego do zawodów. Organizator zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.

VII. POMIAR CZASU:

Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma Time4run za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nie klasyfikowanie zawodnika.

VIII. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów będzie znajdować się w pomieszczeniach pod trybuną główną na obiekcie należącym do Jarocin-Sport Sp. z o.o., bezpośrednio przed wejściem do Aquaparku – ul. Sportowa 6 w Jarocinie.

Godziny otwarcia:

Sobota 09/09/2017 – 10:00 – 19:00

Niedziela 10/09/2017 – 8:00 – 10:30

IX. OPŁATA STARTOWA:

Opłata za udział w imprezie uprawniająca do wejścia na Pasty party oraz udział w biegu , bez względu na długość trasy biegu wynosi:

  • 50 zł dla 100 pierwszych biegaczy,
  • 60 zł do dnia 30.06.2017r.
  • 70 zł do dnia  15.08.2017r.
  • 80 zł do dnia 31.08.2017r.
  • 100 zł w dniu zawodów, liczba pakietów ograniczona – po 10 na każdy bieg.

Opłatę można wnosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce Rejestracja.

Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.

W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w biegach z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwrócona.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu.

W przypadku rejestracji w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego ( koszulka)

X. NAGRODY:

Mężczyźni – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 3 puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Kobiety – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 3 puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne.

W kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 puchary oraz nagrody rzeczowe.

W mistrzostwach służb mundurowych Powiatu Jarocińskiego puchar dla najlepszej kobiety i najlepszego mężczyzny.

Dla najlepszego Jarociniaka i Jarocinianki puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Wszyscy zawodnicy w ramach pakietu startowego otrzymają: numer startowy +agrafki, medal, koszulkę, wodę, oraz bon na Pasta – Party.

Pasta party odbędzie się w sobotę 09.09.2017r.

XI. NOCLEGI:

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w Hotelu Jarota, bezpośrednio w sąsiedztwie startu i mety. Na hasło „półmaraton” specjalna oferta dla uczestników biegu.

Rezerwacja pod nr tel. 511 353 378. (www.hoteljarocin.pl)

XII. RÓŻNE:

W przypadku dużego zainteresowania zawodami organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy biegu przez sędziów.

Numer z chipem nie podlega zwrotowi.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani według czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

Uwaga: zakaz poruszania się po trasie biegu  na rowerach przez osoby postronne ( kibice, trenerzy, wszelkie osoby bez zgody organizatora) .

Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

 

Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery).

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie biegu.
Organizator biegu zapewnia szatnie, toalety, depozyt.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę ( wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

Ostateczna interpretacja regulaminu RockRun Jarocin należy wyłącznie do organizatora biegu.